Metoda brainspottingu może być skuteczna dla różnych grup pacjentów i może pomóc w leczeniu różnorodnych problemów emocjonalnych i psychologicznych. Jednak istnieją określone obszary, w których jest szczególnie polecana, a także pewne przeciwwskazania, które terapeuci powinni brać pod uwagę. Oto ogólne wytyczne dotyczące zaleceń i przeciwwskazań do stosowania metody brainspotting:

Kto może skorzystać z brainspottingu:

 1. Osoby z doświadczeniem traumy: Brainspotting jest często stosowane w terapii osób cierpiących na zaburzenia stresu pourazowego (PTSD) oraz osoby, które przeżyły traumatyczne wydarzenia, takie jak wypadki samochodowe, przemoc czy straty życiowe.
 2. Ludzie z lękami i fobiami: Metoda ta może być skuteczna w leczeniu różnych rodzajów lęków, w tym lęku społecznego, lęku przed lataniem czy fobii.
 3. Osoby z problemami emocjonalnymi: Brainspotting może pomóc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, depresją, gniewem i smutkiem.
 4. Sportowcy i artyści: Brainspotting jest także wykorzystywane wśród sportowców i artystów do poprawy osiągnięć i wydajności poprzez eliminację blokad emocjonalnych.

Problemy zgłaszane przez pacjentów, na które odpowiedzią jest brainspotting

Pacjenci mogą zgłaszać się do terapeutów stosujących brainspotting w związku z różnymi problemami, w tym:

 • Trauma i PTSD.
 • Lęki, fobie i ataki paniki.
 • Depresja i smutek.
 • Problemy z regulacją emocji.
 • Zaburzenia snu.
 • Problemy związane z uzależnieniami.
 • Zaburzenia odżywiania.
 • Stres i przeciążenie.

Przeciwskazania:

Chociaż brainspotting jest skuteczną i bezpieczną metodą terapeutyczną dla wielu osób, istnieją pewne sytuacje, w których może być przeciwwskazane lub wymagać szczególnej ostrożności:

 • Osoby z poważnymi problemami psychicznymi, które wymagają hospitalizacji lub innych form intensywnej opieki psychiatrycznej, mogą nie być odpowiednimi kandydatami do brainspottingu w początkowym stadium leczenia.
 • Osoby, które zgłaszają silne myśli samobójcze i samookaleczenia.
 • Istnieją sytuacje, w których terapeuta może zdecydować, że inna forma terapii jest bardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

Przed rozpoczęciem terapii brainspottingiem zawsze zaleca się konsultację z licencjonowanym terapeutą, który oceni, czy jest to odpowiednia metoda dla konkretnego przypadku. Ważne jest, aby terapia była dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta.

Jeśli czujesz, że chcesz sam przetestować jak Brainspotting zadziała na Ciebie – umów się na sesję.